top of page

Přehled uzavírek v průběhu 41. SILMET Rally Příbram

Vážení spoluobčané,


dne 23. července 2022 budou posádky 41. SILMET Rally Příbram projíždět po trati

soutěže, která vede v blízkosti􀆟 Vašich nemovitostí􀆡 (dům, chalupa, chata, zahrada či pole)

a někdy přímo sousedí s tratí􀆡 rychlostní zkoušky. Dovolte nám několik krátkých informací.

Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají motoristický sport rádi a těžko se s omezením

pohybu osob i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance.


Tratě rychlostních zkoušek jsou v níže uvedenou dobu absolutně uzavřené pro veškerý provoz a po uzavřené trati􀆟 se nesmí nikdo pohybovat.

V zájmu bezpečnosti􀆟 Vás i ostatních účastníků rally je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a orgánů Policie ČR, popřípadě MP.

Pozn.: Časy uzavírek jsou orientační a můžou se trochu změnit v závislosti􀆟 na průběhu celkové rally. Silnice pro běžný provoz uvolníme ihned po skončení rally.


Soutěžní vozy startují postupně po jedné minutě. Prosíme proto Vás, Vaše rodinné příslušníky, příbuzné i známé o respektování pokynů pořadatelů či Policie ČR. Svá vozidla zaparkujte prosím mimo trať, aby nedošlo k jejich případnému poškození či ohrožení bezpečnosti soutěžících. V den seznamovacích jízd a na samotné rally prosíme o omezení pohybu domácích zvířat na veřejných komunikacích a hlavně prosíme o zvýšení dozoru nad dětmi. Pořadatelé Vás prosí o shovívavost také vůči divákům soutěže. Pořadatelé věří, že celá soutěž proběhne hladce a za Vaší podpory. Proti􀆟 případným škodám způsobených soutěžícími na majetku soukromém, obecním či státním je pořadatel rally pojištěn.

Jezdci rally jsou zkušení, ale přesto nevylučujeme možnost poškození Vašeho nebo obecního majetku. Velmi nám při likvidaci následků poškození pomůže, když si zaznamenáte startovní číslo případně jméno toho, kdo škodu způsobil a neprodleně je ohlásíte na svůj Obecní úřad

nebo přímo nám, pořadatelům, na adresu uvedenou v tomto letáčku. Na nápravě škody se potom v nejkratším možném čase dohodneme. Škody fotíme většinou ještě ten samý den a předáváme pojišťovně.


Obdobím zvýšeného pohybu vozidel je i doba seznamovacích jízd posádek, které pořadatel stanovil na den 22. července 2022, tedy pátek před samotným závodem od 8:00 do 18:00 hod. Posádky Vaší obcí budou projíždět za normálního provozu a za dodržování veškerých

pravidel silničního provozu. Vozidla budou i označena startovním číslem. V případě, že nebudou respektovat dodržování pravidel silničního provozu, tak nám to prosím neprodleně nahlaste, včetně startovního čísla, které budou mít nalepené na zadním okně seznamovacího vozidla.


Vážení spoluobčané, věříme, že i přes komplikace a narušení Vašich zaběhlých zvyklostí, bude Váš postoj k naší rally pozitivní. Jménem pořadatelského sboru Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost a přejeme Vám nevšední sportovní zážitek.


Pořadatel 41. SILMET Rally Příbram:


AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR

Drahlín 165

261 01 Příbram

IČ: 22760865


Odpoovědná osoba:


Petr Šefr (předseda organizačního výboru a zástupce ředitele rally)

GSM.: 777 140 013

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page