top of page

Uzavírky silnic v průběhu 40. BOHEMIA DRIVE Rally Příbram

Dne 25. července 2020 budou posádky 40. BOHEMIA DRIVE RALLY PŘÍBRAM projíždět po trase soutěže, která vede v blízkosti Vašich nemovitostí (dům, chalupa, chata, zahrada či pole) a někdy přímo sousedí s trasou rychlostní zkoušky. Dovolte nám několik krátkých informací.


Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají motoristický sport rádi a těžko se s omezením pohybu osob i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance. Traťě rychlostních zkoušek jsou absolutně uzavřené pro veškerý provoz a po uzavřené trati se nesmí nikdo pohybovat.

V zájmu bezpečnosti Vás i ostatních účastníků rally je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a orgánů Policie ČR, popřípadě MP.

Soutěžní vozy startují postupně po jedné minutě. Prosíme proto Vás, Vaše rodinné příslušníky, příbuzné i známé o respektování pokynů pořadatelů či Policie ČR. Svá vozidla zaparkujte laskavě mimo trať, aby nedošlo k jejich případnému poškození či ohrožení bezpečnosti soutěžících. V den seznamovacích jízd a při samotné rally prosíme o omezení pohybu domácích zvířat na veřejných komunikacích a hlavně prosíme o zvýšení dozoru nad dětmi. Pořadatelé Vás prosí o shovívavost také vůči divákům soutěže. Pořadatelé věří, že celá soutěž proběhne hladce a za Vaší podpory. Proti případným škodám způsobených soutěžícími na majetku soukromém, obecním či státním je pořadatel pojištěn. Jezdci rally jsou zkušení, ale přesto se nedá zcela vyloučit možnost poškození Vašeho nebo obecního majetku. Velmi nám při likvidaci následků poškození pomůže, když si zaznamenáte startovní číslo případně jméno toho, kdo škodu způsobil a neprodleně je ohlásíte na svůj Obecní úřad nebo přímo nám, pořadatelům, na adresu uvedenou níže. Na nápravě škody se v nejkratším možném čase dohodneme.

Obdobím zvýšeného pohybu vozidel je i doba seznamovacích jízd posádek, které pořadatel stanovil na den 24. července 2020, tedy pátek před samotným závodem. Posádky Vaší obcí budou projíždět za normálního provozu a za dodržování veškerých pravidel silničního provozu. Vozidla budou i označena startovním číslem.

Vážení spoluobčané, věříme, že i přes komplikace a narušení Vašich zaběhlých zvyklostí , bude Váš postoj k naší rally pozitivní. Jménem pořadatelského sboru Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost a přejeme Vám nevšední sportovní zážitek.

Přehled uzavírek:

Náměstí TGM Příbram:

Termín uzavírky: 24.7.2020 9:00h - 25.7.2020 22:00h

Místo uzavírky: náměstí T. G. Masaryka, Příbram I

Uzavřený úsek: mezi ulicemi Milínská a Hailova

Rychlostní zkouška: 1/5 Sestrouň - Křečovice

Doba uzavírky 06:50-17:45 hod

Uzavírka: III/10521, dále místní komunikace do Prosenické Lhoty, III/11441 v Prosenické Lhotě, místní komunikace přes Paseky a Zhorný, ze Skrýšova III/11411 do Křečovic.

Objížďka: neustanovuje se

Rychlostní zkouška: 2/6 Křečovice – Minartice

Doba uzavírky 06:50-17:45 hod

Uzavírka: místní komunikace Křečovice – Strážovice, dále III/10517 v úseku Strážovice – Hořetice, pak po místní komunikaci Hořetice – Hodětice, po III/11438 ke křížení s III/11444 km odbočce na Sedlečko pokračuje po místní komunikaci Šebáňovice – Sledovice – Minartice.

Objížďka: neustavuje se

Rychlostní zkouška: 3/7 Nalžovice – Líchovy

Doba uzavírky: 08:00-19:10 hod

Uzavírka: Místní komunikace z Nalžovic do Dublovic, III/0184 v Dublovicích až po odbočení na místní komunikaci na Líchovy a dále od tohoto křížení místní komunikace do obce Líchovy.

Objížďka: Z Dublovic na Zvirotice po I/18 do Sedlčan, dále II/105, II/119 do Křepenic, dále po místní komunikaci do Zvírotic a opačně

Rychlostní zkouška: 4/8 Drevníky – Drhovy

Doba uzavírky: 08:40-19:10 hod

Uzavírka: II/119 v úseku Drevníky – Borotice, III/10223, III/10224 a místní komunikace v části obce Borotice, osada Homole a Nechalov a v části obce Drhovy.

Objížďka: Z Dobříše do Borotic po III/10226 na Něčín, dále po II/102 přes Žebrák na Hubenov a na II/119 vlevo do Borotic a opačně

Kontakt na pořadatele a organizátora soutěže:

AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR

Drahlín 165

261 01 Příbram

Ředitelství 40. BOHEMIA DRIVE RALLY Příbram

Petr Šefr (předseda organizačního výboru a zástupce ředitele rally)

e-mail: reditelstvi@rally-pribram.cz

Tel.: 777 140 013

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page