top of page

Přehled a popis diváckých míst, bezpečnostní pokyny pro diváky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO DIVÁKY:

Diváci mohou být pouze:

• Ve vyznačených diváckých místech (vymezena páskou nebo nápisem) • Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí • Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.) • Ve značné vzdálenosti od trati

Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná !

Místa, kde nemohou být diváci:

• V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou • V únikových zónách a v jejich těsné blízkosti (ve vykřížování páskou) • V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.) • Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati) • Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo apod.) • V místech proti přijíždějícím vozidlům • Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček • V místech intenzivního brzdění a akcelerace (po obou stranách trati) • U skoků a horizontů (po obou stranách trati a zejména za nimi) • Sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech

Přehled diváckých míst:

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page