top of page

Přehled uzavírek silnic a objízdných tras v době konání 39. SVK Rally Příbram

V souvislosti s konáním 39. SVK Rally Příbram dojde ve dnech 13.10. a 14.10.2018 k uzavření některých komunikací a dílčím dopravním opatřením. Níže přinášíme přehled všech uzavírek a objízdných tras. Děkujeme všem, kterých se tato dopravní opatření dotknou za shovívavost a pochopení a za respektování dopravního značení a pokynů pořadatelů.

Pokud máte v termínu níže uvedených uzavírek naplánované větší akce, například svatbu, a uzavírka by Vám bránila v přesunu například na svatební obřad a pod., volejte prosím telefonní číslo 777 140 013 (Petr Šefr), a nalezneme způsob jak Váš přesun uskutečnit.

Přehled uzavírek a objízdných tras:

Řiště – Březí (Rychlostní zkouška č. 1/5)

Sobota 13.10.2018 06:50-15:50 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: část silnice III/1763 směrem na číslo uzlu 2214A085 od tohoto uzlu silnice k uzlu 2214A098, III/17725 směr Předmíř

Objížďka: Zámlyní značena po sil. III/17727 a II/177 do Lnář, odtud potom po sil. III/1763 zpět na sil. III/17725 do obce Řiště a opačně.

Objížďka: Ve směru od Lnář na Březí by při uzavírce sil. III/1763 u obce Březí byla objízdná trasa značena po silnicích III/1768, II/174 do Bělčic a odtud po sil. III/1765 na sil. III/1763.

Hvožďany – Leletice (Rychlostní zkouška č. 2/6)

Sobota 13.10.2018 07:15-16:15 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: 111/1763, 111/1764, dále místní komunikace z Pozdyně na 11/176, 11/176, místní komunikace ve Hvožďanech, 111/1769 do Leletic, dále místní komunikace.

Objížďka: Ze Smolivce po 11/191 do Roželova, dále 111/1762 do Hvožďan a opačně.

Nestrašovice – Nestrašovice (Rychlostní zkouška č. 3/7)

Sobota 13.10. 2018 08:00-17:00 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: 111/00416 směr do Nestrašovic, 111/0041 1, 111/00410 se Svojšic po Starosedlcký Hrádek, dále místní komunikace směrem Nestrašovice a část silnice 111/00416 v Nestrašovicích

Objížďka: Nevyznačuje se.

Bohostice – Milín (Rychlostní zkouška č. 4/8)

Sobota 13.10. 2018 09:00-18:00 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: 111/0046 směr od Bohostic po komunikaci 1/4, 111/1 1819 od Bohostic do křížení s 111/0046, dále 111/1 1819 a 111/1 1818 od Pečiček do Milína.

Objížďka: Milín 111/1 1818, dále na 1/4 do křížení s 111/11812 směrem na Radětice, s Radětic na Drsník přes 111/11813 a dále přes místní komunikaci a opačně.

Bohutín – Sádek (Rychlostní zkouška č. 9/12)

Neděle 14.10. 2018 06:10-14:40 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: Místní komunikace Vysoká Pec Kozičín, od Kozičína 111/1189,

111/1 185 do Podlesí a 111/1 188 na začátek Příbrami, 111/1 181 1, místní komunikace Kovohutě, část 111/1 181 1, od křižovatky směr Nové Podlesí, 111/1 1810 do Sádku.

Objížďka: Z Obecnice na Příbram po 111/1 185 až do Hluboše, z Hluboše na

Příbram po 11/1 18 a opačně.

Upozornění: v současné době je uzavřena silnice mezi Příbramí a Hluboší (info zde). Se správcem komunikace bylo však dohodnuto, že v době konání Rally, tedy ve dnech 13.10. a 14.10.2018 bude tato komunikace zprůjezdněna.

Hodětice – Sestrouň (Rychlostní zkouška č. 10/13)

Neděle 14.10. 2018 07:30-16:00 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: III/10521, dále místní komunikace do Prosenické Lhoty, III/11441 v Prosenické Lhotě, místní komunikace přes Paseky a Zhorný, ze Skrýčova III/11411 do Křečovic, II/105 po místní komunikaci směr Strážovice, ze Strážovic do Hořetic III/10517, dále po místní komunikaci do Hodětic.

Objížďka: III/11438 od Sedlčan do Neveklova, III/11437, II/114, II/105, II/114 po odbočku na Stranný, III/11432 po odbočku na Krchleby, III/10519 do Křečovic a opačně.

Nalžovice – Líchovy (Rychlostní zkouška č. 11/14)

Neděle 14.10. 2018 08:10-16:35 hod

---------------------------------------------------

Uzavírka: Místní komunikace z Nalžovic do Dublovic, III/0184 v Dublovicích až po odbočení na místní komunikaci na Líchovy.

Objížďka: Z Dublovic na Zvírotice po I/18 do Sedlčan, dále 11/105, 11/1 19 do

Křepenic, dále po místní komunikaci do Zvírotic a opačně Objížďky a uzavírky silnic.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page