top of page

Prováděcí ustanovení č.1

Dnes byla schválena Prováděcí ustanovení č. 1 doplňující Zvláštní ustanovení. Jejich obsahem je zejména vypsání poháru pořadatele.

Pohár pořadatele - Poháru pořadatele se mohou zúčastnit soutěžící s těmito vozy: Soudobá vozidla tříd 14, 15, 16, 17 a 18 dle kapitoly „F“ NSŘ článku 2.2. Poháru pořadatele se mohou zúčastnit i vozy s národní homologací jiných ASN nebo automobilů s homologací pro rally v kterékoli zemi EU. Soutěžící musí předložit národní homologaci nebo národní předpis nejméně 14 dní před soutěží. Bezpečnostní předpisy FIA musí být dodrženy (čl. 253 Přílohy J FIA).

REKLAMA A OZNAČENÍ - dalším bodem je bod 6. REKLAMA A OZNAČENÍ.

Prováděcí ustanovení č.1 ke stažení zde.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page