top of page

Rozhovor s ředitelem 38. SVK Rally Příbram, Ing. Pavlem Štípkem

Do startu 38. SVK Rally Příbram již zbývají jen tři týdny. Z ředitele rally, Pavla Štípka, jsme vytáhli nějaké informace o probíhajících přípravách a novinkách soutěže.


V loňském roce jste byli některými posádkami kritizováni za poměrně rychlé tratě. Máte pro letošní rok přichystané nějaké novinky, techničtější úseky, nebo se pojede trať v loňské podobě?


"Asi by mi všichni pořadatelé rally v České republice potvrdili, jak je velmi těžké získat jakákoliv povolení k průjezdu rychlostní zkoušky, natož jak je složité postavit trať rychlostní zkoušky v nové lokalitě. My jsme si v ředitelství rally plně vědomi toho, že tratě příbramských rychlostních zkoušek jsou v poslední letech hodně vzdáleny tradičním vyhlášeným technickým průjezdům z minulosti, a to se možná odrazilo i v účasti posádek, a pravda je, že v loňské roce zazněly připomínky právě ke kvalitě tratí. Hledat nové lokality jsme začali hned po skončení minulého ročníku. Neprošly nám sice všechny nové myšlenky, ale kdo pozorně prostudoval časový harmonogram letošní rally, tak zjistil, že máme připraveno 15 km zcela nových, dosud neznámých tratí. Myslím, že nová rychlostní zkouška Řiště – Březí bude velmi náročná a těžká pro posádky a že sklidí pochvalná hodnocení. Většina rychlostních zkoušek se však stále pojede v notoricky známých lokalitách, i když v pozměněných průjezdech. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na povolovacích řízeních."

V rámci 38. SVK Rally Příbram je vypsán pohár pořadatele. O jaký pohár se jedná a kdo a s čím se ho může zúčastnit?


"V letošním roce nám od Federace automobilového sporu nebylo přiděleno Mistrovství české republiky v rally historických automobilů. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu posádek v této kategorii soutěžních vozů celkem logicky nastala zvýšená poptávka po jejich účasti, a tím nastala jakási rotace mezi pořadateli. Já si ale myslím, že Rally Příbram a historické automobily k sobě nerozlučně patří. Proto jsme tomu šli naproti a vypsali jsme v rámci Poháru pořadatele nejen tzv. sprintová auta (třídy 14 až 18), ale především jsem se snažili nalákat posádky historických automobilů. Chceme, aby měly důvod mezi sebou závodit, proto jsme je rozdělili podle obsahu motoru do 4 tříd (do 1300 ccm, 1301 až 1600 ccm, 1601 až 2000 ccm a nad 2000 ccm) a samozřejmě ve všech třídách budou rozdány poháry bez ohledu na počet účastníků. Je nám jasné, že loňského rekordního počtu přihlášek HA nedosáhneme, ale seznam přihlášených se i přesto plní. My si těchto přihlášek velmi ceníme, děkujeme posádkám za účast, samozřejmě mám na mysli i účastníky Rally Legend. K historickým automobilům v Příbrami již tradičně patří i Česká Trophy – Rally pravidelnosti."

Jak velký je organizační tým, a kolik pořadatelů je třeba na zajištění RZ v době konání rally?


"Organizační tým příbramské rally se skládá jen z několika málo nadšenců. Rádi bychom přivítali do svým řad další motoristické fanoušky, kteří by byli ochotni ve svém volném čase za naši rally kopat. Určitě nás její historie k tomu zavazuje. Navíc v letošním roce náš tým uprostřed příprav rally navždy opustil pan Antonín Berger, s jehož jménem je historie rally v Příbrami nejvíce spjata. I tato smutná událost nás nastartovala k tomu, aby i letošní ročník rally byl připraven na vysoké úrovni. Pro mne je to ještě osobnější, protože právě pan Berger mi kdysi dávno mezi pořadatele příbramské rally přivedl. Moc si vážím přístupu a snahy organizačního výboru udělat přípravu rally na profesionální úrovni, jenže bez té tisícovky ochotných a proškolených pořadatelů v průběhu soutěže bychom nebyli schopni rally uspořádat. Za spolupráci musím především poděkovat Automoto klubu Pačejov a Pošumavskému auto moto klubu."

Jsou již přihlášeny nějaké zajímavé posádky, na jejichž účast byste chtěl diváky k tratím 38. SVK Rally Příbram nalákat? A koho byste mezi přihlášenými rád viděl Vy?


Nás těší, že se seznam přihlášených posádek každým dnem plní novými jmény. Uzávěrka přihlášek je zvláštními ustanoveními stanovena na neděli 24. září. Už nyní je v seznamu mnoho zajímavých posádek, a především je startovní listina pestrá v přihlášených automobilech. Samozřejmě víme, že poslední kolo seriálu už pro některé posádky není zajímavé a že se soutěž jede týden před dalším posledním kolem rallysprint série, ale věřím, že Příbram zůstává u posádek oblíbenou soutěží a že startovka bude plná nejen zajímavými jmény, ale i počtem posádek. Myslím ale, že velká jména ještě přijdou a bude se na co koukat. Určitě již dnes se nabízí zajímavý souboj mezi Vencou Pechem a Honzou Dohnalem.Budou soutěžní posádky k vidění i někde jinde než na trati rychlostních zkoušek a v servisním areálu v Dlouhé Lhotě? V Příbrami jsme je byli zvyklí vídat i na náměstí TGM v rámci předstartovní show.


"Když jsme po loňské soutěži sbírali ohlasy posádek, často se objevilo přání jezdců přemístit start nebo cíl rally ze servisního areálu zpět do města. I my si myslíme, že náměstí TGM je důstojnější pro prezentaci naší rally a hlavně partnerů, kteří nás finančně podporují. Udělali jsme proto v letošním roce kompromis mezi časovým harmonogramem, tradiční koncepcí rally a přáním jezdců a sponzorů. Cíl rally bude pro všechny posádky, které dokončí rally, v neděli 8. října na cílové rampě na náměstí TGM v Příbrami od 14.20 hod. Diváci si můžou posádky rally užít i na slavnostním představení posádek, které na stejném místě proběhne v pátek 6. října od 17.30 hod. Zúčastní se ho všechny nejlepší posádky ze startovní listiny, a navíc jsme dali možnost i všem dalším posádkám, aby zde prezentovaly své týmy. Moderovat tyto akce budou Karel Špaček a Honza Vaškovič. Děkujeme za podporu Městu Příbram."


A teď trochu statistická otázka. Jste ředitelem rally v Pačejově i v Příbrami, organizoval jste rally v Mostě, zajišťujete dispečink při ostatních soutěžích. Máte spočítáno, kolikrát již jste na nějaké rally řediteloval a kolikrát jste se podílel na organizaci rally vůbec?


"Statisticky na to určitě odpovědět neumím, trochu mi to rozesmálo. Na sčítání úspěchů a neúspěchů mám určitě ještě času dost. Účast na všech soutěžích, ať už v jakékoliv pozici, beru jako neustálé získávání zkušeností při pořádání rally. Nabíjí mi hlavně ta parta kolem. Srdeční záležitostí je samozřejmě pro mě Rally Pačejov, ale bez pořadatelského propojení se dnes už rally na vysoké úrovni udělat nedá, a to myslím i v rámci celé ČR."A závěrem, co byste vzkázal posádkám, které se Vaší rally zúčastní a co divákům, kteří je přijdou k trati rally povzbudit?


"Úplně nejdříve bych chtěl ještě pozvat nepřihlášené posádky k nám do Příbrami, aby měly možnost se přesvědčit, že naší snahou je postupnými kroky zvyšovat úroveň příbramské rally. Těm, co přijedou, přeji projetí cílové rampy s úspěšným výsledkem, divákům krásné zážitky při sledování soubojů na trati a pořadatelskému týmu bezproblémový průběh rally. K tomu je určitě potřeba, aby diváci respektovali bezpečnostní opatření a dodržovali všechny pokyny pořadatelů. Ať si navzájem na cílové rampě můžeme zatleskat."


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page