Provoz v servisním areálu Letiště Dlouhá Lhota

July 31, 2016

 

 

 Vážení přátelé Rally, soutěžící, diváci, doprovodi, manažeři, návštěvníci, ... Rádi bychom Vás tímto seznámili s podmínkami provozu servisního areálu Letiště Dlouhá Lhota  v průběhu 37. SVK Rally Příbram. 

    Plochu na letišti ve Dlouhé Lhotě má pronajímatel a organizátor 37. SVK Rally Příbram pronajatu od vlastníka nemovitosti a platí za pronájem nemalé prostředky. Cílem organizátora je, zejména zajištění dostatečného a bezpečného servisního zázemí pro posádky po celou dobu a průběh soutěže.

 

   Proto je nutné, aby jste Vy všichni dodržovali a respektovali pravidla a bezpečnostní pokyny pro provoz a pohyb v servisním areálu. Prostor v servisu je kapacitně omezený a je opravdu nutné zajistit zejména bezpečnost všech zúčastněných. A proto:

 

- do servisního areálu je povolen vjezd pouze vozidlům s příslušným označením (Doprovod, Manager, Pořadatel, soutěžní vozidlo, vozidlo pro seznamovací jízdy, ...)

 

- všechna ostatní vozidla (VIP, diváci) budou odstavena na parkovištích u příjezdové komunikace do servisního areálu, v dochozí vzdálenosti od servisního areálu.

 

- vozidla bez zakoupené divácké samolepky nebo označení přidělené pořadatelem, nebudou na příjezdovou cestu k servisnímu areálu vůbec vpuštěna.

 

- vozidla bez příslušného označení, která budou v servisní zóně, budou na náklady pořadatele odtažena odtahovou službou za hranice pozemku pronajaté plochy letiště.

 

- je přísně zakázáno vstupovat mimo vyznačený prostor servisního areálu a příjezdové cesty. Servisní areál je umístěn v těsné blízkosti RWY se silným leteckým VFR provozem. Jakýmkoliv vstupem mimo označené plochy ohrozíte nejen sebe, ale hlavně posádky přistávajících, nebo startujících letadel. V tomto případě je pak naplněn paragraf obecného ohrožení.

 

Prosíme, respektujete pravidla pro bezpečný a bezproblémový provoz servisní zóny.

 

V případě nejasností či problémů se prosím obraťte na vedoucího servisního areálu, viz sekce Kontakty.

 

 

Please reload

Featured Posts

Prováděcí ustanovení č.1

September 25, 2018

1/2
Please reload

Recent Posts