Provoz v servisním areálu Letiště Dlouhá Lhota

July 31, 2016

 

 

 Vážení přátelé Rally, soutěžící, diváci, doprovodi, manažeři, návštěvníci, ... Rádi bychom Vás tímto seznámili s podmínkami provozu servisního areálu Letiště Dlouhá Lhota  v průběhu 37. SVK Rally Příbram. 

    Plochu na letišti ve Dlouhé Lhotě má pronajímatel a organizátor 37. SVK Rally Příbram pronajatu od vlastníka nemovitosti a platí za pronájem nemalé prostředky. Cílem organizátora je, zejména zajištění dostatečného a bezpečného servisního zázemí pro posádky po celou dobu a průběh soutěže.

 

   Proto je nutné, aby jste Vy všichni dodržovali a respektovali pravidla a bezpečnostní pokyny pro provoz a pohyb v servisním areálu. Prostor v servisu je kapacitně omezený a je opravdu nutné zajistit zejména bezpečnost všech zúčastněných. A proto:

 

- do servisního areálu je povolen vjezd pouze vozidlům s příslušným označením (Doprovod, Manager, Pořadatel, soutěžní vozidlo, vozidlo pro seznamovací jízdy, ...)

 

- všechna ostatní vozidla (VIP, diváci) budou odstavena na parkovištích u příjezdové komunikace do servisního areálu, v dochozí vzdálenosti od servisního areálu.

 

- vozidla bez zakoupené divácké samolepky nebo označení přidělené pořadatelem, nebudou na příjezdovou cestu k servisnímu areálu vůbec vpuštěna.

 

- vozidla bez příslušného označení, která budou v servisní zóně, budou na náklady pořadatele odtažena odtahovou službou za hranice pozemku pronajaté plochy letiště.

 

- je přísně zakázáno vstupovat mimo vyznačený prostor servisního areálu a příjezdové cesty. Servisní areál je umístěn v těsné blízkosti RWY se silným leteckým VFR provozem. Jakýmkoliv vstupem mimo označené plochy ohrozíte nejen sebe, ale hlavně posádky přistávajících, nebo startujících letadel. V tomto případě je pak naplněn paragraf obecného ohrožení.

 

Prosíme, respektujete pravidla pro bezpečný a bezproblémový provoz servisní zóny.

 

V případě nejasností či problémů se prosím obraťte na vedoucího servisního areálu, viz sekce Kontakty.

 

 

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square