Prováděcí ustanovení č.1 (Covid opatření, servis bez přístupu diváků, změna času přejímek)

Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví. Pořadatel se po zvážení všech okolností rozhodl, že v letošním roce nebude povolen přístup diváků do servisu. Vstup je povolen pouze týmovému personálu a soutěžícím. V servisních areálech je nutné dodržovat rozestupy min. 2 m mezi jednotlivými stáními soutěžních týmů.

Více v prováděcím ustanovení číslo 1

Recent Posts