top of page

Uzavírky silnic a objízdné trasy v průběhu 38. SVK Rally Příbram

Mapa uzavírek bude aktivní od 2.10.2017 zde.

Pátek 6.10. 2017


Předstartovní show - Náměstí T.G.M.

Čas uzavírky uzavírky 16:00-20:00 hod


Uzavírka: ulice Milínská od křižovatky u Okresního soudu po kruhový objezd na náměstí T.G.M. Průjezd náměstím T.G.M. od úřadu práce po křižovatku s ulicí Hailova.


Objížďka: ulicí Špitálská, Čs. armády, Plzeňská a opačně.


Sobota 7.10. 2017Rychlostní zkouška č. 1/5 Bohostice - Milín

Čas uzavírky uzavírky 07:00-15:30 hod


Uzavírka: III/0046 směr od Bohostic po komunikaci I/4, III/11819 od Bohostic do křížení s III/0046, dále III/11819 a III/11818 od Pečiček do Milína.


Objížďka: Milín III/11818, dále na I/4 do křížení s III/11812 směrem na Radětice, s Radětic na Drsník přes III/11813 a dále přes místní komunikaci a opačně.Rychlostní zkouška č. 2/6 Nestrašovice - Nestrašovice

Čas uzavírky 07:30-15:40 hod


Uzavírka: III/00416 směr do Nestrašovic, III/00411, III/00410 se Svojšic po Starosedlcký Hrádek, dále místní komunikace směrem Nestrašovice a část silnice III/00416 v Nestrašovicích.


Objížďka: Nevyznačuje se.Rychlostní zkouška č. 3/7 Řiště - Březí

Čas uzavírky 08:20-16:20 hod

Řiště místní komunikace

Březí, Předmíř místní komunikace, III/1763, III/1767, III/1725, III/1763

Uzavírka: část silnice III/1763 směrem na číslo uzlu 2214A085 od tohoto uzlu silnice k uzlu 2214A098, III/17725 směr Přemíř

Objížďka: Zámlyní značena po sil. III/17727 a II/177 do Lnář, odtud potom po sil. III/1763 zpět na sil. III/17725 do obce Řiště a opačně.

Objížďka: Ve směru od Lnář na Březí by při uzavírce sil. III/1763 u obce Březí byla objízdná trasa značena po silnicích III/1768, II/174 do Bělčic a odtud po sil. III/1765 na sil. III/1763Rychlostní zkouška č. 4/8 Hvožďany - Leletice

Čas uzavírky 08:45-16:45 hod


Uzavírka: III/1763, III/1764, dále místní komunikace z Pozdyně na II/176, II/176, místní komunikace ve Hvožďanech, III/1769 do Leletic, dále místní komunikace.


Objížďka: Ze Smolivce po II/191 do Roželova, dále III/1762 do Hvožďan a opačně.
Neděle 8.10. 2017Rychlostní zkouška č. 9/13 Bohutín - Podlesí

Čas uzavírky 05:40-13:30 hod


Uzavírka: Místní komunikace Vysoká Pec – Kozičín, od Kozičína III/1189, III/1185 do Podlesí a III/1188 na začátek Příbrami.


Objížďka: Nestanovuje se.Rychlostní zkouška č. 10/14 Příbram - Sádek

Čas uzavírky 06:00-14:00 hod


Uzavírka: III/11811, místní komunikace Kovohutě, část III/11811, od křižovatky směr Nové Podlesí, III/11810 do Sádku.


Objížďka: Z Obecnice na Příbram po III/1185 až do Hluboše, z Hluboše na Příbram po II/118 a opačněRychlostní zkouška č. 11/15 Sestrouň - Hodětice

Čas uzavírky 07:00-15:00 hod

Uzavírka: III/10521, dále místní komunikace do Prosenické Lhoty, III/11441 v Prosenické Lhotě, místní komunikace přes Paseky a Zhorný, ze Skrýčova III/11411 do Křečovic, II/105 po místní komunikaci směr Strážovice, ze Strážovic do Hořetic III/10517, dále po místní komunikaci do Hodětic.

Objížďka: III/11438 od Sedlčan do Neveklova, III/11437, II/114, II/105, II/114 po odbočku na Stranný, III/11432 po odbočku na Krchleby, III/10519 do Křečovic a opačně.

Rychlostní zkouška č. 12/16 Nalžovice - Líchovy

Čas uzavírky 07:50-15:50 hod


Uzavírka: Místní komunikace z Nalžovic do Dublovic, III/0184 v Dublovicích až po odbočení na místní komunikaci na Líchovy.


Objížďka: Z Dublovic na Zvirotice po I/18 do Sedlčan, dále II/105, II/119 do Křepenic, dále po místní komunikaci do Zvírotic a opačně


Cíl Rally - Náměstí T.G.M.

Čas uzavírky uzavírky 13:00-16:00 hod


Uzavírka: ulice Milínská od křižovatky u Okresního soudu po kruhový objezd na náměstí T.G.M. Průjezd náměstím T.G.M. od úřadu práce po křižovatku s ulicí Hailova.


Objížďka: ulicí Špitálská, Čs. armády, Plzeňská a opačně.Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page