top of page

Provoz v servisním areálu Letiště Dlouhá Lhota

Vážení přátelé Rally, soutěžící, diváci, doprovodi, manažeři, návštěvníci, ... Rádi bychom Vás tímto seznámili s podmínkami provozu servisního areálu Letiště Dlouhá Lhota v průběhu 37. SVK Rally Příbram.

Plochu na letišti ve Dlouhé Lhotě má pronajímatel a organizátor 37. SVK Rally Příbram pronajatu od vlastníka nemovitosti a platí za pronájem nemalé prostředky. Cílem organizátora je, zejména zajištění dostatečného a bezpečného servisního zázemí pro posádky po celou dobu a průběh soutěže.

Proto je nutné, aby jste Vy všichni dodržovali a respektovali pravidla a bezpečnostní pokyny pro provoz a pohyb v servisním areálu. Prostor v servisu je kapacitně omezený a je opravdu nutné zajistit zejména bezpečnost všech zúčastněných. A proto:

- do servisního areálu je povolen vjezd pouze vozidlům s příslušným označením (Doprovod, Manager, Pořadatel, soutěžní vozidlo, vozidlo pro seznamovací jízdy, ...)

- všechna ostatní vozidla (VIP, diváci) budou odstavena na parkovištích u příjezdové komunikace do servisního areálu, v dochozí vzdálenosti od servisního areálu.

- vozidla bez zakoupené divácké samolepky nebo označení přidělené pořadatelem, nebudou na příjezdovou cestu k servisnímu areálu vůbec vpuštěna.

- vozidla bez příslušného označení, která budou v servisní zóně, budou na náklady pořadatele odtažena odtahovou službou za hranice pozemku pronajaté plochy letiště.

- je přísně zakázáno vstupovat mimo vyznačený prostor servisního areálu a příjezdové cesty. Servisní areál je umístěn v těsné blízkosti RWY se silným leteckým VFR provozem. Jakýmkoliv vstupem mimo označené plochy ohrozíte nejen sebe, ale hlavně posádky přistávajících, nebo startujících letadel. V tomto případě je pak naplněn paragraf obecného ohrožení.

Prosíme, respektujete pravidla pro bezpečný a bezproblémový provoz servisní zóny.

V případě nejasností či problémů se prosím obraťte na vedoucího servisního areálu, viz sekce Kontakty.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page